CanCom PWM64

CanCom PWM64

art.no: 80-62704

Beskrivning
Modulen är hermetiskt ingjuten i en stabil aluminiumkapsling. För att motstå påfrestningarna i mobila miljöer som fukt och vibrationer är all elektronik hermetiskt ingjuten. Modulen ersätter den mindre varianten av PWM med 32 flaggor.

  • » CAN-bus-anslutning för programmering och anslutning till övriga CanCom®-produkter
  • » Fyra sektioner 4+4 PWM portar - Utgångarna är strömåterkopplade
  • » 64 flaggor istället för 32
  • » Tre förarval
  • » Servofunktion
  • » Uppräknare för sekvensstyrning
  • » Pytsarfunktion för exempelvis rotortilt