Elektronikutveckling

Elektronikkonstruktion &  mobil elektronik

Vi är den samlade kraft ni länge efterlyst.
Vi tar hand om hela processen från idé till färdig produkt

 

Sedan 1987 har Jörgensen Industrielektronik AB utvecklat och tillverkat elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna.

 

Produkter från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med kontakterat kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar.

Kompetens

Utveckling av elektroniklösningarna sker efter de specifika behov och krav ni ställer på produkten. Vi medverkar gärna med vår kompetens vid utformning av kravspecifikationen. Kretskort för såväl analoga som digitala lösningar konstrueras av våra kunniga och kompetenta konstruktörer.

Kvalitet

Elektronik, och framför allt industriell samt mobil elektronik ställs inför allt större krav på tillförlitlighet och prestanda.

Vi har därför under utveckling, tillverkning och utprovning av produkterna ett ständigt kvalitetstänkande.

Prestanda

För att möta de höga krav som ställs på störningsfri och störtålig elektronik utför vi under utvecklingsfasen EMC mätningar på produkterna. Vi anlitar även SP för verifierande EMC mätningar.

Vi kan därmed möta de krav som ställs från kunderna och EU för att möjliggöra CE märkning av produkterna.

Vi arbetar med såväl små som stora företag, alla är lika viktiga för oss. Med en enda kontakt har ni tillgång till all den hjälp och kunskap ni behöver från idé till utveckling och slutleverans av färdiga produkter.