CanCom Digital

CanCom Digital

Art.no: 80-62603

Beskrivning
Modulen är hermetiskt ingjuten i en stabil aluminiumkapsling. För att motstå påfrestningarna i mobila miljöer som fukt och vibrationer är all elektronik hermetiskt ingjuten.

  • » CAN-bus-anslutning för programmering och anslutning till övriga CanCom®-produkter
  • » Åtta digitala dubbelriktade portar. Ingångarna är galvaniskt skilda för inkoppling med positiv eller negativ logik