CanCom PWM64 HAWE

CanCom PWM64 HAWE

Art.no: 80-62714

Beskrivning
Modulen är hermetiskt ingjuten i en stabil aluminiumkapsling. För att motstå påfrestningarna i mobila miljöer som fukt och vibrationer är all elektronik hermetiskt ingjuten. Modulen ersätter den mindre varianten av PWM HAWE med 32 flaggor.

  • » CAN-bus-anslutning för programmering och anslutning till övriga CanCom®-produkter
  • » Fyra sektioner 4+4 PWM portar
    Utgångarna är strömåterkopplade och anpassade för magneter med en kontakt och gemensam jord.
  • » 64 flaggor istället för 32
  • » Tre förarval
  • » Servofunktion
  • » Uppräknare för sekvensstyrning
  • » Pytsarfunktion för exempelvis rotortilt