Radiosändare HT12 och HT12-C443

Radiosystem Signum

Beskrivning

Robust radiosystem i kostnadseffektivt utförande.
Radiosändaren har 6 funktionsknappar, samt två gröna "startknappar"
som initialt används för att aktivera radiosändaren.

Systemet har även ett extra relä som startar vi manövrering och som
faller bort då man trycker på stoppknappen. Denna utgång kan då
användas för att ytterliga öka säkerheten på er maskin, genom att
integreras tex. genom att låta en dumpventil styras av detta extra relä.

För maskiner som har behov att att kunna manövrera utan att sända
radiosignaler i luften finns även Signum radiomottagare i en utökad version
där radiosändarens alla knappar är speglade på mottagaren.
Denna version av mottagare säkerställer då även att maskinen kan
fungera i händelse av att handsändaren tappas bort eller går sönder.

Mer information om systemet kommer inom kort