CanCom Bluetooth-mottagare

CanCom Bluetooth-mottagare

Art.no: 80-47200
Transceiver länk

Beskrivning
Bluetooth-modulerna är tillverkade för en räckvidd på upp till 100 meter och lämpade för fjärrmanövrering av CanCom®-system. Modulerna levereras sammanparade med specifika koder vilket innebär att inga andra sändare kan störa radioförbindelsen.

  • » Dubbelriktad radiolänk som ersätter CAN-buss-kabeln, två stycken speglar samtliga anslutna moduler överföringshastigheten är dock reducerad.
  • » Mottagare för radiosändare TXBTV36
  • » Mottagare och sändare för radiotransciever art. No 80-72100
  • » Mottagare och sändare mot Pocket PC systemet art.no (begränsad till ca10m)