Kvalitet och snabba leveranser är våra ledord

Service

Om du behöver skicka in dina delar på service till oss så skriver du ut vår serviceblankett (se nedan) och skickar den tillsammans med godset. För att vi ska kunna hjälpa dig med en snabb och effektiv serviceåtgärd ber vi dig att fylla i en så utförlig felbeskrivning som möjligt.

 

Sänd delarna till:
Jörgensen Industrielektronik AB
Service
Järnvägsgatan 1
535 30 Kvänum

Vi har låneartiklar om du inte har möjlighet att avvara din produkt.
Vi kan också felsöka via GSM-modem.

 

Minsta debitering vid felsökning/reparation är 450,00 SEK. I debiteringen ingår eventuellt önskat kostnadsförslag. Reklamationer som utsatts för ovarsamt brukande eller inre/yttre åverkan godkännes ej.