Kvalitetspolicy  ISO 9001


Vi ska leverera produkter som uppfyller våra kunders krav med rätt kvalitet i rätt tid.

 

Vi skall arbeta för att varje projekt blir en bra referens för framtida affärer.

 

Vi arbetar dessutom löpande med att effektivisera och förbättra verksamheten.


Certifikat mot ISO 9001:2015

 

Miljöpolicy  ISO 14001

Jörgensen Industrielektronik AB arbetar för god omsorg om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad resursanvändning. Detta innebär bl.a. att vi:

-  ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och förebygga föroreningar

-  följer lagar och förordningar samt ser dessa som minimikrav för nivån på vårt miljöarbete

-  ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

-  utvecklar och producerar elektronik på ett klimatsmart vis

-  engagerar kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt miljöarbete för att minska transporter


Certifikat mot ISO 14001:2015